Partnere

Partnere

Kenn Elmgren

Kenn Elmgren

Partner

Født i 1963, statsautoriseret revisor
siden 2000.
Partner i Aaen & Co. siden opstarten
i 1999.

Ring eller skriv til Kenn i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Niels Borum Madsen

Niels Borum Madsen

Partner

Født i 1971, statsautoriseret revisor
siden 2006.
Partner i Aaen & Co. siden 2008

Ring eller skriv til Niels i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Jesper Fenger Smidt

Jesper Fenger Smidt

Partner

Født i 1974, statsautoriseret revisor
siden 2005.
Partner i Aaen & Co. siden 2008

Ring eller skriv til Jesper i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Søren Appelrod

Søren Appelrod

Partner

Født i 1965, statsautoriseret revisor
siden 1998.
Partner i Aaen & Co. siden opstarten
i 1999.

Ring eller skriv til Søren i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn

Bent Christensen

Bent Christensen

Partner

Født i 1964, statsautoriseret revisor
siden 1998.
Partner i Aaen & Co. siden 2018

Ring eller skriv til Bent i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Søren Thorbjørnsen

Søren Thorbjørnsen

Partner

Født i 1963, statsautoriseret revisor
siden 1996.
Partner i Aaen & Co. siden 2019

Ring eller skriv til Søren i dag:

Tlf: 4921 0607

LinkedIn
Susanne Schifter Thorsen

Susanne Schifter Thorsen

Partner

Født i 1957, statsautoriseret revisor
siden 1990.
Partner i Aaen & Co. siden 2017

Ring eller skriv til Susanne i dag:

Tlf: 4921 0607

Peter Gøbel

Peter Gøbel

Partner

Født i 1955, statsautoriseret revisor
siden 1988.
Partner i Aaen & Co. siden 2017

Ring eller skriv til Peter i dag:

Tlf: 4921 0607